Próby samobójcze

Depresja to choroba, która znacząco obniża poczucie własnej wartości. Chory dochodzi do wniosku, że jest niepotrzebny, nic nie potrafi, z niczym nie daje sobie rady. Te wszystkie negatywne przekonania sprawiają, że nie ma ochoty na podejmowanie jakichkolwiek działań. Bywa nawet, że negatywny stosunek do siebie staje się równią pochyłą kierującą do ostatecznego skończenia ze sobą.

Wśród osób popełniających samobójstwo lub podejmujących próby samobójcze jest wiele zmagających się z depresją. Niektóre z nich mają zdiagnozowaną depresję, ale leczenie nie jest skuteczne. Jest też spora grupa osób, u których nikt nie zauważył objawów tej choroby.

Czy tylko osoby z depresją mogą targnąć się na własne życie? Nie, aczkolwiek choroby takie jak depresja znacznie zwiększają prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej. W życiu większości z nas zdarzają się trudne chwile, kiedy to mamy ochotę umrzeć, bo takie rozwiązanie problemów wydaje się najprostsze. Jednakże zazwyczaj udaje nam się wyjść z tych problemów i znów zobaczyć światełko w tunelu. W przypadku osób z depresją światełko to jest bardzo nikłe i trzeba bardzo się wysilić, by za nim podążyć. Nie oznacza to jednak, że nie można sobie poradzić z trudnościami, które wywołują myśli samobójcze.  Można, ale nie da się tego zrobić samemu. Przy osobie przechodzącej trudne chwile musi być ktoś, kto poda jej rękę i pomoże w znalezieniu rozwiązania największych problemów.