Próby samobójcze

Depresja to choroba, która znacząco obniża poczucie własnej wartości. Chory dochodzi do wniosku, że jest niepotrzebny, nic nie potrafi, z niczym nie daje sobie rady. Te wszystkie negatywne przekonania sprawiają, że nie ma ochoty na podejmowanie jakichkolwiek działań. Bywa nawet, że negatywny stosunek do siebie staje się równią pochyłą kierującą do ostatecznego skończenia ze sobą.
Continue reading

Samotność a depresja

W ostatnich latach notuje się wyraźny wzrost liczby epizodów depresyjnych w dwóch grupach wiekowych – u dzieci i seniorów. Choć wydają się one bardzo różne od siebie, to wiele przyczyn powstawania depresji w obu grupach pokrywa się. Jedną z nich jest samotność.

Samotność u dzieci

W przypadku dzieci powodem osamotnienia jest zabieganie ich rodziców. Wiele par decyduje się na jedno dziecko, aby można było mu zapewnić w przyszłości wszystko to, co najlepsze. Następnie rodzice robią wszystko co możliwe, by ich dziecku żyło się jak najlepiej. Niestety takie myślenie prowadzi do poczucia osamotnienia, co w konsekwencji może powodować epizody depresyjne. Dziecko wprawdzie ma wszystko o czym zamarzy, ale nie ma bliskich osób wokół siebie. Brak mu rodzeństwa, a rodzice stale są gdzieś daleko. Nawet najlepsza opiekunka czy grupa kolegów nie są w stanie zapełnić pustki stworzonej w rodzinnym gronie.

Samotność seniora

W przypadku seniorów jest podobnie. Dzisiejsi młodzi ludzie są bardzo zapracowani i stale za czymś pędzą. Chcą mieć rodzinę, piękne mieszkanie, dobry samochód itp. Niestety często dzieje się to kosztem więzi rodzinnych. Młodzi ludzie odwiedzają rodziców tylko kilka razy w roku, a do tego nie mogą znaleźć ani chwili, by chociaż zadzwonić. Takie zachowanie prowadzi do poczucia osamotnienia a często także doprowadza do zaburzeń depresyjnych. Continue reading

Wielkie poczucie winy

Jednym z objawów depresji jest obwinianie się. Niezależnie od tego czy depresja dotyka mamę po porodzie, osobę po utracie bliskich czy pracownika po stracie posady. Wszyscy oni mają tendencję do poszukiwania winy w sobie, nawet jeśli jest to zupełnie absurdalne.

W przypadku kobiet z depresją poporodową bardzo często występuje poczucie winy z powodu nieodpowiedniej opieki nad dzieckiem oraz brakiem uczuć w stosunku do niego. Takie obwinianie się prowadzi zazwyczaj do pogorszenia się ich stanu psychicznego.

Także osobom po stracie bliskich towarzyszy głębokie, aczkolwiek najczęściej surrealistyczne poczucie winy. Przecież nie jesteśmy winni temu, że pijany kierowca wjechał w samochód, którym jechali bliscy, albo, że syn, córka czy współmałżonek zachorowali na nowotwór. Jednak osoba będąca w depresji często bierze winę za śmierć bliskich na siebie. Zgodnie z jej tokiem rozumowania, bliscy zginęli w wypadku, bo poprosiła ich o zrobienie zakupów dokąd jechali itp.

Poczucie winy u zdrowych osób jest uczuciem, z którym trzeba się uporać. Dzięki niemu wiele osób zaczyna podejmować kolejne działania, aby zadośćuczynić swoim przewinieniom. W przypadku osób z depresją poczucie winy działa wręcz odwrotnie – pogłębia chorobę. Continue reading

Obniżenie napędu psychoruchowego w depresji

street-photography-1017885_640W depresji występuje wiele objawów, w tym artykule omówimy takie objawy jak: obniżenie napędu psychoruchowego oraz inne objawy.

 

Jak sama nazwa wskazuje chory odczuwa spowolnienie procesów psychicznych i ruchowych.

Na co dzień objawia się to tak, że chory na depresję z ww. objawami ma poczucie niewydolności intelektualnej, upośledzenie pamięci – wówczas najprostsze czynności wymagające sprawności umysłowej urastają do rangi ogromnego problemu.

Nie lepiej ma się rzecz, jeśli chodzi o ruchy lokomocyjne – chory chodzi wolno, nie ma energii, odczuwa zmęczenie fizyczne, często nawet wstanie z łóżka i przejście do łazienki jest trudne. Ogarnia go niemoc, a cały dzień najchętniej spędziłby w łóżku.

Warto zaznaczyć, że znaczne obniżenie napędu psychoruchowego może prowadzić do osłupienia depresyjnego, czyli stuporu. A to oznacza brak reakcji na bodźce zewnętrzne i wymaga natychmiastowej pomocy lekarza psychiatry, bowiem jest to bardzo ciężki stan. Opiekunowie lub najbliżsi chorego winni zwrócić się do lekarza psychiatry po pomoc.

Niezbędne będzie podjęcie leczenia farmakologicznego i hospitalizacja chorego. Continue reading

Bezsenność a depresja

hours-of-sleep-857957_640Specjaliści, którzy zajmują się chorymi na depresję podkreślają, że bezsenność często bywa tzw. maską depresji. Nie musi to oczywiście oznaczać, że chorzy na depresję w ogóle nie śpią; ich sen jest krótki, przerywany, płytki. Dodatkowo pacjenci budzą się w nocy albo bardzo wczesnym rankiem i nie mogą zasnąć.

 

Warto zauważyć, że choć charakterystyczną maską depresji jest bezsenność, to są nią także: niczym nie uzasadnione zmęczenie, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, a także bóle kręgosłupa. Jak wskazują lekarze, chorzy, po podaniu tabletek przeciwdepresyjnych przestają się uskarżać na wymienione dolegliwości, a poprawa w przypadku bezsenności jest znaczna.

 

Wniosek nasuwa się sam: w maskowanej depresji dolegliwości somatyczne są duże, podczas, gdy pacjent może nie odczuwać znacznego obniżenia nastroju. Zatem lekarze pierwszego kontaktu powinni być czujni i uważni na to co mówią ich pacjenci, bowiem pod maską bólów głowy, bólów w klatce piersiowej czy zaburzeń trawienia może kryć się depresja. A dalsze leczenie jest w gestii lekarza psychiatry. Continue reading

Cechy osobowości a podatność na depresję

help-164755_640Istnieje związek między osobowością człowieka a podatnością na depresję. Lekarze mówią, że niektóre osoby mają cechy osobowości, które sprawiają, że w sytuacjach trudnych, stresujących reagować będą smutkiem, przygnębieniem, depresją.

 

Jeśli chodzi o to jakie zaburzone osobowości zapadają częściej na depresję, to są to: osobowość atypowa, borderline, histrioniczna, antyspołeczna oraz osobowość unikająca i zależna. Bywa i tak, że osoby, które zapadają na depresję mają zaburzenia paranoiczne.

Natomiast depresyjne zaburzenia osobowości, to takie, które objawiają się m.in.: roztrząsaniem negatywnych doświadczeń życiowych, „czarne myśli” dotyczące zarówno teraźniejszości jak i przyszłości, przewidywanie wyłącznie porażek, brak asertywności, brak poczucia humoru, nietolerowanie własnych ułomności i porażek, niska samoocena.

Nie należy jednak bezwzględnie utożsamiać rozwoju depresji z zaburzoną osobowością. Bywa bowiem i tak, że kryzys gospodarczy i niestabilna sytuacja ekonomiczna sprawiają, że u wielu osób bez zaburzeń rozwinie się depresja.

Najważniejszą jednak rzeczą w walce z depresją jest udanie się do lekarza i regularne przyjmowanie leków. Continue reading

Utrata poczucia sensu życia i myśli o śmierci

samobójstwo

Depresja zazwyczaj rozpoczyna się bardzo delikatnym obniżeniem nastroju lub smutkiem. Można w jasny i logiczny sposób wytłumaczyć skąd mogą pochodzić takie uczucia. Dlatego też nierzadko pierwsze symptomy choroby są niezauważone.
Z czasem problemy z emocjami pogłębiają się i dochodzą do nich stany apatii, zwątpienia i niechęci do działania. Brak zainteresowania otoczeniem i samym sobą to już bardzo silny znak ostrzegawczy, który powinien zmotywować do wizyty u lekarza.

Często kolejnym objawem depresji jest utrata sensu życia. Dla chorego każdy kolejny dzień jest taki sam. Nie ma powodu wstawać z łóżka, bo po co? Nie ma sensu wychodzić z domu, ubrać, a niekiedy nawet jeść. Wszystko staje się zupełnie bezsensowne.

Jeśli życie traci sens, to po co żyć? Pewnego dnia na to pytanie pojawia się całkiem jasna odpowiedź „Nie ma po co żyć. Lepiej umrzeć.”. Zazwyczaj w pierwszej fazie myśli o śmierci są jedynie życzeniem „chciałbym już umrzeć” itp. Z czasem jednak mogą przerodzić się w myśli samobójcze. Jeśli ten stan nie zostanie w porę zauważony i nie zostanie podjęta odpowiednia terapia, wówczas może nie skończyć się na myślach o samobójstwie, ale chory może ten zamiar wykonać. Continue reading

Myślenie depresyjne

myśli depresyjneLekarze podkreślają, że depresja może skończyć się śmiercią. Najczęściej jest to śmierć samobójcza. Prowadzą do niej takie objawy jak niechęć do życia, notoryczny i głęboki smutek, a także myśli depresyjne.
Myślenie depresyjne jest najgorszym z powyższych objawów. Chory zaczyna myśleć o większości spraw negatywnie, obwinia się o wiele rzeczy, nawet jeśli nie miał na nie wpływu, drastycznie spada mu samoocena. Nierzadko pojawiają się także myśli będące urojeniami, których w żaden sposób nie można choremu wyperswadować. Częstokroć stają się one niebezpieczne zarówno dla chorego jak i jego najbliższego otoczenia.

Dodatkowym obciążeniem chorych na depresję jest brak wizji przyszłości. Choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy każdy z nas planuje przyszłość w różnej perspektywie. Począwszy od tego, co zjemy dziś na obiad, poprzez np. plany na wakacje, a na marzeniach o wnukach kończąc. W przypadku chorych na depresję perspektywa planów zupełnie się zmienia. Najczęściej nie myślą o przyszłości, ponieważ jej dla siebie nie widzą. Ten brak widoków na przyszłość sprawia, że są jeszcze bardziej przygnębieni i skłonni do popełnienie samobójstwa. Continue reading

Ograniczenie aktywności życiowej

depresja

Fot. pixabay.com

Depresja to choroba, która atakuje bardzo powoli. Często objawy nie są zauważane, ponieważ wyglądają na bardzo naturalne obniżenie nastroju. Niemniej jednak osobie, która okazuje brak zainteresowania zżyciem i smutek dobrze jest lepiej się przyjrzeć.
Jednym z objawów depresji jest ograniczenie aktywności życiowej. Przejawia się ono na wiele różnych sposobów i zazwyczaj wraz z upływem czasu objawy te stopniowo nasilają się. Początkowo pojawia się niechęć do wykonywania niektórych bardziej skomplikowanych czynności np. zamiast ugotować posiłek, chory decyduje się na zakup czegoś gotowego lub zjedzenie kanapki itp.

Z upływem czasu stan ten znacznie się pogłębia i pojawia się problem z wykonywaniem nawet najprostszych czynności. Choremu nie chce się wstać z łóżka, ubrać się a nawet umyć. Dodatkowo pojawia się zmniejszenie wrażliwości na bodźce emocjonalne, prowadzące niekiedy do całkowitej apatii. Continue reading