Obniżenie napędu psychoruchowego w depresji

street-photography-1017885_640W depresji występuje wiele objawów, w tym artykule omówimy takie objawy jak: obniżenie napędu psychoruchowego oraz inne objawy.

 

Jak sama nazwa wskazuje chory odczuwa spowolnienie procesów psychicznych i ruchowych.

Na co dzień objawia się to tak, że chory na depresję z ww. objawami ma poczucie niewydolności intelektualnej, upośledzenie pamięci – wówczas najprostsze czynności wymagające sprawności umysłowej urastają do rangi ogromnego problemu.

Nie lepiej ma się rzecz, jeśli chodzi o ruchy lokomocyjne – chory chodzi wolno, nie ma energii, odczuwa zmęczenie fizyczne, często nawet wstanie z łóżka i przejście do łazienki jest trudne. Ogarnia go niemoc, a cały dzień najchętniej spędziłby w łóżku.

Warto zaznaczyć, że znaczne obniżenie napędu psychoruchowego może prowadzić do osłupienia depresyjnego, czyli stuporu. A to oznacza brak reakcji na bodźce zewnętrzne i wymaga natychmiastowej pomocy lekarza psychiatry, bowiem jest to bardzo ciężki stan. Opiekunowie lub najbliżsi chorego winni zwrócić się do lekarza psychiatry po pomoc.

Niezbędne będzie podjęcie leczenia farmakologicznego i hospitalizacja chorego. Continue reading

Cechy osobowości a podatność na depresję

help-164755_640Istnieje związek między osobowością człowieka a podatnością na depresję. Lekarze mówią, że niektóre osoby mają cechy osobowości, które sprawiają, że w sytuacjach trudnych, stresujących reagować będą smutkiem, przygnębieniem, depresją.

 

Jeśli chodzi o to jakie zaburzone osobowości zapadają częściej na depresję, to są to: osobowość atypowa, borderline, histrioniczna, antyspołeczna oraz osobowość unikająca i zależna. Bywa i tak, że osoby, które zapadają na depresję mają zaburzenia paranoiczne.

Natomiast depresyjne zaburzenia osobowości, to takie, które objawiają się m.in.: roztrząsaniem negatywnych doświadczeń życiowych, „czarne myśli” dotyczące zarówno teraźniejszości jak i przyszłości, przewidywanie wyłącznie porażek, brak asertywności, brak poczucia humoru, nietolerowanie własnych ułomności i porażek, niska samoocena.

Nie należy jednak bezwzględnie utożsamiać rozwoju depresji z zaburzoną osobowością. Bywa bowiem i tak, że kryzys gospodarczy i niestabilna sytuacja ekonomiczna sprawiają, że u wielu osób bez zaburzeń rozwinie się depresja.

Najważniejszą jednak rzeczą w walce z depresją jest udanie się do lekarza i regularne przyjmowanie leków. Continue reading

Myślenie depresyjne

myśli depresyjneLekarze podkreślają, że depresja może skończyć się śmiercią. Najczęściej jest to śmierć samobójcza. Prowadzą do niej takie objawy jak niechęć do życia, notoryczny i głęboki smutek, a także myśli depresyjne.
Myślenie depresyjne jest najgorszym z powyższych objawów. Chory zaczyna myśleć o większości spraw negatywnie, obwinia się o wiele rzeczy, nawet jeśli nie miał na nie wpływu, drastycznie spada mu samoocena. Nierzadko pojawiają się także myśli będące urojeniami, których w żaden sposób nie można choremu wyperswadować. Częstokroć stają się one niebezpieczne zarówno dla chorego jak i jego najbliższego otoczenia.

Dodatkowym obciążeniem chorych na depresję jest brak wizji przyszłości. Choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy każdy z nas planuje przyszłość w różnej perspektywie. Począwszy od tego, co zjemy dziś na obiad, poprzez np. plany na wakacje, a na marzeniach o wnukach kończąc. W przypadku chorych na depresję perspektywa planów zupełnie się zmienia. Najczęściej nie myślą o przyszłości, ponieważ jej dla siebie nie widzą. Ten brak widoków na przyszłość sprawia, że są jeszcze bardziej przygnębieni i skłonni do popełnienie samobójstwa. Continue reading