Wielkie poczucie winy

Jednym z objawów depresji jest obwinianie się. Niezależnie od tego czy depresja dotyka mamę po porodzie, osobę po utracie bliskich czy pracownika po stracie posady. Wszyscy oni mają tendencję do poszukiwania winy w sobie, nawet jeśli jest to zupełnie absurdalne.

W przypadku kobiet z depresją poporodową bardzo często występuje poczucie winy z powodu nieodpowiedniej opieki nad dzieckiem oraz brakiem uczuć w stosunku do niego. Takie obwinianie się prowadzi zazwyczaj do pogorszenia się ich stanu psychicznego.

Także osobom po stracie bliskich towarzyszy głębokie, aczkolwiek najczęściej surrealistyczne poczucie winy. Przecież nie jesteśmy winni temu, że pijany kierowca wjechał w samochód, którym jechali bliscy, albo, że syn, córka czy współmałżonek zachorowali na nowotwór. Jednak osoba będąca w depresji często bierze winę za śmierć bliskich na siebie. Zgodnie z jej tokiem rozumowania, bliscy zginęli w wypadku, bo poprosiła ich o zrobienie zakupów dokąd jechali itp.

Poczucie winy u zdrowych osób jest uczuciem, z którym trzeba się uporać. Dzięki niemu wiele osób zaczyna podejmować kolejne działania, aby zadośćuczynić swoim przewinieniom. W przypadku osób z depresją poczucie winy działa wręcz odwrotnie – pogłębia chorobę.

Jak pokonać depresje w rodzinie?